In plaats van een video portret voor Film in Context heb ik een kunstinstallatie gepresenteerd waarin het liegen in de kunst motiverend was.
Showcase Lichting 2023

Student : Levi Cuijpers (Cuijk, 1993)
Opdracht: Film in Context: video portret auteurschap
Onderwerp: Oscar Wilde - Het verval van het liegen.

Gefascineerd door de relatie tussen zien en horen legt Levi zijin waarneming uit de wereld vast. De samenvoeging van materiaal uit handycams, audio recorders, schilderijen, muziek, telefoon opnames, en scans creëren een portret van een persoonlijk onderzoek tussen de “leugens” in onze waarneming. Het geschreven essay Oscar Wilde - Het verval van liegen wordt tegenover een collage beeld & geluid experimenten geled om de drie doctrines uit Het verval van liegen te onderzoeken.

Voor de showcase is het video portret opgeknipt om afgespeeld te worden in een ruimte met drie schermen plus geluid. Een onderzoek om het toeval uit te nodiginge nieuwe relaties te maken tussen beeld en geluid in de ruimte van de toeschouwer . De maker nodigt de kijker uit zich niet teveel te focussen op een bron maar om zich open te stellen voor alle gebeurtenissen binnen de ruimte van de tentoonstelling. 

ExpositsieExperiment videos

Art imitates nature/nature imitates art .John Cage.


Stilte.